Wie zijn wij

Kinderopvang De Ark is een kleinschalig christelijk dagverblijf met een huiselijke sfeer om vertrouwen en een goede emotionele band tussen kinderen en groepsleiding te waarborgen. We hebben maximaal 8 kinderen  waardoor uw kind veel aandacht krijgt.

Ons uitgangspunt is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarin – naast het bieden van warmte en veiligheid – het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarbij streven wij ernaar dat elk kind vrolijk het kinderdagverblijf binnenstapt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat.

Elk kind is uniek, heeft recht op respect en wij willen voorzien in zijn/haar behoeften. Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid. Zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien door te oefenen in zelf doen. Door (misschien) te falen, terug te kunnen vallen op iemand die je begrijpt en de kans te krijgen het weer opnieuw te proberen. In ons kinderdagverblijf staat het kind centraal. Het moet zich prettig voelen en de opvang moet verantwoord zijn. Het individuele kind mag niet lijden onder de groep, zoals ook de groep niet mag lijden onder het individuele kind. Het groepsgericht werken biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Kinderopvang De Ark biedt ouders de gelegenheid om met elkaar en met de groepsleiding in contact te komen, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en opvoedingswensen op elkaar afgestemd kunnen worden.

Hoewel er veel aandacht is voor de veiligheid van de kinderen, moeten niet alle veiligheidsrisico’s  worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen worden. We willen zorgen voor een mix van voldoende veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en leermomenten. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan een hygiënische omgeving, bijv. door vaak handenwassen, het dragen van schone kleding, ruimtes stofvrij maken en luchten.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Daarom zorgen wij ervoor dat elke leidster op de groep dezelfde regels hanteert. Op een en dezelfde lijn staan is belangrijk binnen het kinderdagverblijf. In geval van een afwijkende situatie treden wij in overleg met de ouders en zoeken we naar een oplossing voor deze situatie. Wij als kinderdagverblijf, proberen een straf zoveel mogelijk te vermijden door juist het positieve gedrag van het kind te belonen